Vluchtplannen

Op een vluchtplan staan duidelijk de blusmiddelen, vluchtwegen, branddrukknop en nooduitgangen vermeld.

Onderrichtingen, in voldoende aantal aangeplakt op zichtbare plaatsen die gemakkelijk te bereiken zijn, lichten het personeel in over de gedragslijn die moet gevolgd worden in geval van brand.
Vluchtplan

Verder zijn er een aantal specifieke voorschriften die het voorzien van plannen verplichten:

  • Filmzalen / ARAB Titel 3 – Sectie 9- § 3 – artikel 655
  • Rustoorden voor bejaarden / KB (BS 23 Mei 1974) – (BS 11 September 1984) – (BS 6 Juni 1989) – (BS 10 Oktober 1995)
  • Ziekenhuizen / KB (BS 11 Januari 1980) + (BS 6 December 1991)
  • Logiesverstrekkende bedrijven / Vlaamse gemeenschap ( BS 27 Mei 1988)
  • Logiesverstrekkende bedrijven / Franse gemeenschap ( BS 21 Juni 1991)
  • Schietstanden / KB ( BS 31 Oktober 1991 en 21 November 1991)
  • Openluchtrecreatiebedrijven / Vlaamse gemeenschap ( BS 22 Juni 1995)
  • Schoolgebouwen / ( NBN S21-204)

Deze voorschriften kunnen geraadpleegd worden in de NVBB dossiers 128 + 113.

Ontruimingsplattegronden zijn bedoeld om gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van nood op een snelle en veilige manier moeten verlaten.

Er dienen ontruimingsplattegronden van het pand op strategische plaatsen aanwezig te zijn met hierop aangegeven alle brandpreventieve voorzieningen zoals blusmiddelen, vluchtwegen, brandmelders, vluchtroute aanduidingen, EHBO koffers, AED apparaten, verzamelplaatsen, alsmede algemene ontruimingsinstructies.

Wettelijk kader

Volgens de Arbo-wetgeving dienen personen een bedrijfspand bij een calamiteit veilig, snel en via de kortste route te kunnen verlaten. Ontruimingsplattegronden zijn daarbij een onmisbaar hulpmiddel.

Vluchtroute:

Geen hinderissen op vluchtroutes, de breedte van de deuren, gangen en trappen t.o.v. van de (mogelijke) aanwezige personen.

Wat moet er in elke hotelkamer hangen?

In een hotelkamer is het niet verplicht van een brandblusmiddel te hangen. Wel in de gangen en het openbaar gedeelte van het hotel.

  1. CAPTCHA