Brandwerende deuren

Brandwerende deurEen branddeur is een deur die een bepaalde weerstand heeft tegen de inwerking van vuur en daardoor in staat is voor een bepaalde tijd, het doorslaan van een brand tegen te gaan.

Branddeuren zijn belangrijke elementen in de brandcompartimentering van een gebouw. De bedoeling is om een deel van het gebouw op een brandveilige manier een bepaalde tijd af te sluiten zodat veilige vluchtwegen ontstaan.

Branddeuren zijn aan keuringsattesten onderworpen en bestaan in vele types van brandweerstand en uitvoering. Indien het bestaat uit een doorschijnende plaat (zoals glas), dan moet ook deze plaat gekeurd worden.

Voor het verkrijgen van een keuringsattest wordt een soortgelijke deur met kozijn destructief beproefd volgens een Europese methode (EN 1364-1), dit op werkelijke grootte waarbij niet alleen de thermische isolatie van de deur maar ook de vlamdichtheid wordt nagetrokken op de afdichtingen van het deurkozijn en de hulpstukken van de deur zoals scharnieren en sloten. Een deur verkrijgt zo een attest met een Rf voor het deurgeheel voor 30, 60 of meer minuten.

Brandwerende deur In het bouwbesluit is vastgelegd aan welke eisen branddeuren moeten voldoen en hoe deze getest moeten worden.

Overigens wordt gewerkt aan Europese regelgeving waarbij de brandwerende kwaliteit in classificaties wordt weergegeven, bijvoorbeeld EI30 of EI60. Er zijn maar enkele laboratoria in België en Nederland waar zo’n proef kan worden uitgevoerd, in België bijvoorbeeld de universiteiten van Gent en Luik.

Ook de plaatsing van de deur is aan bijzondere reglementering onderworpen.In België is ook de norm NBN 713-020 van kracht die waakt over de volgende onderdelen:

R: Stabiliteit (résistance)

Elk bouwelement dient zijn integriteit te bewaren, dus te voldoen aan de vereisten voor behoud van zijn eigen stabiliteit en het vervullen van zijn functie. Er mogen géén vervormingen optreden die onverenigbaar zijn met de stabiliteit van de constructie. Géén enkele constructie mag bezwijken onder de opgelegde proeven.

E: Vlamdichtheid (étanchéité)

Geen enkel bouwelement mag openingen zoals barsten, scheuren, openstaande voegen of doorvoeringen vertonen waardoor een vrij groot debiet aan rookgassen in het aanpalend compartiment zou kunnen doordringen en aldaar brand veroorzaken door hun hoge temperatuur.

I: Isolerend vermogen (isolation)

De thermische isolatie beperkt de toegelaten temperatuurstijging aan de ander zijde van het compartiment. Het Koninklijk Besluit van 19 december 1997 waakt over de brandveiligheid van de volgende gebouwen:

 • Lage gebouwen met h < 10m:
  1 bouwlaag: Rf 30min meerdere bouwlagen of kelder: Rf 60min. gevels verbinding gevel-vloerplaat: Rf 30min. compartimentering wanden: 1 bouwlaag: Rf 30min., meerdere bouwlagen of kelder: Rf 60min.
 • Middelhoge gebouwen 10 > h < 25m:Brandwerende deur
  Structurele elementen:
  beneden grondpeil: Rf 120min.
  boven grondpeil: Rf 60min.
  gevels verbinding gevel-vloerplaat, gevelelement: Rf 60min.
  compartimentering wanden, sassen:
  onder grondpeil Rf 120min.
  boven grondpeil Rf 60min.
 • Hoge gebouwen met h > 25m:
  Structurele elementen:
  altijd Rf 120 min.gevels verbinding gevel-vloerplaat: Rf 60min.compartimentering wanden, sassen: Rf 120 min.
 1. CAPTCHA