Brandbestrijding

ELVA Security is expert als integrator voor brandbestrijdingsoplossingen en werkt voor talrijke bedrijven, instellingen en particulieren.

Blustoestellen moeten in een gebouw zodanig worden geplaatst dat bij een calamiteit of brand, het brandblustoestel zo snel mogelijk kan worden ingezet. Blusapparaten moeten zichtbaar en bereikbaar zijn.

In de praktijk betekent dit dikwijls dat de locatie van het brandblusapparaat met een pictogram wordt aangeduid, en  dat de loopafstand naar een blustoestel niet meer dan 30 meter bedraagt en de onderlinge afstand van twee blustoestellen niet meer dan 60 meter is. Afstanden en aantallen van brandblusapparaten zijn ook afhankelijk van de brandklasse en van het brandrisico.

Branden van frituurvet en olie zijn gevaarlijke brandrisico’s. Deze branden ontstaan doordat het vet of de olie oververhit raken, bijvoorbeeld door een vergeten frituurpan of een defecte thermostaat. Zodra het vet een temperatuur van ongeveer 350°C bereikt zal het spontaan ontbranden en kan het met normale blusmiddelen niet geblust worden. Hier raden wij een blusdeken aan.

Men is nog volop bezig met het ontwikkelen van een blusapparaat dat geschikt is om deze brandklasse te kunnen blussen.

Brandklasse Omschrijving brandklasse Geschikte blusmiddelen Wel bruikbaar maar minder geschikt
Brandklasse Vuurdriehoek Blusser Smiley Brand
Vaste stoffen zoals:

 • Papier
 • Karton
 • Kolen
 • Textiel
Co² blusser
Vloeistoffen zoals:

 • Benzine
 • Alcohol
 • Teer
 • Vetten
Gassen zoals:

 • Aardgas
 • Methaan
 • Propaan
 • Butaan
Poeder CO blusser

Metalen zoals:

 • Magnesium
 • Aluminium
 • Natrium
 • Titanium
Blusstof voor metaalbranden
Vet branden zoals:

 • Frituurvet
 • Olie
Brandblusser in ontwikkeling.
Alternatief: blusdeken.
Zeker nooit water gebruiken.

Meer informatie over brandbestrijding nodig?

Wij helpen u graag verder. Aarzel niet en maak vandaag nog een afspraak met ELVA Security!

 1. CAPTCHA