Automatische blusinstallaties

Bij brand of alarm de ruimte onmiddellijk verlaten.

Automatische blusinstallaties

Blusinstallatie
Automatisch brandblusinstallaties moeten met de hand in werking kunnen worden gesteld in de onmiddellijke nabijheid van de te beveiligen ruimten. Alle apparatuur die voor die handbediening noodzakelijk is, moet gemakkelijk bereikbaar zijn, doch niet door onbevoegden kunnen worden bediend.

De alarmeringsmiddelen, voor zover aanwezig, de vertragingsmiddelen van de installatie moeten minstens eenmaal per maand door een daartoe aangewezen persoon worden gecontroleerd.

Minstens eenmaal per jaar dient de elektrische installatie door de installateur te worden gecontroleerd. De resultaten van deze controle dienen in een register te worden vastgelegd.

Automatische blusinstallatie CO²

EA 4007 – CO² systems: Planning en installatie.

Deze voorschriften bepalen het ontwerp, de installatie en het onderhoud van automatische blussystemen met CO2 in gebouwen en industrieën. Enkel de Engelse versie wordt in aanmerking genomen door Assuralia.

Op zoek naar automatische blusinstallatie?

ELVA Security helpt u graag verder. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak.

  1. CAPTCHA