10 voordelen jaarlijks onderhoud alarmsysteem

10 Voordelen van het afsluiten
door de gebruiker van een alarmsysteem
van een contract voor jaarlijks onderhoud of servicebeurt
met een erkende beveiligingsonderneming.

1. Behoudt van optimale doeltreffende werking van het alarmsysteem bij inbraak.

 • Tijdige vaststelling van noodzakelijke vervangingen (batterij).
 • Preventieve ontdekking van eventuele gebreken.
 • De gebruiker kan onmiddellijk de opdracht geven om de herstelling of aanpassing uit te voeren.

2. Aanzienlijke vermindering van het risico op valse alarmen door

 • Tijdige aanpassing of herstelling.
 • Tips om foutief gebruik en dus valse alarmen te vermijden.

3. Gemotiveerde politie interventie.

 • Voor een alarmsysteem dat regelmatig een vals alarm voortbrengt, verdwijnt de motivatie voor de politie om prioritair ter plaatse te komen.

4. Vermijden buiten gebruik stelling van het alarmsysteem door politiediensten.

 • Bij herhaald vals alarm kan de politie het beveiligingssysteem buiten gebruik laten stellen en een boete opleggen.

5. Upgrade van het alarmsysteem.

 • Mogelijkheid om uitbreiding van het alarmsysteem te overleggen bij nieuwe of verhoogde risico’s of bij gewijzigde activiteiten
 • Mogelijkheid tot aanpassing van het alarmsysteem noodzakelijk bij herindeling of reorganisatie van de lokalen (warmtebronnen, hindernissen, vensters).
 • Mogelijkheid tot hernieuwing onderdelen van het alarmsysteem in functie van technische evolutie. Het personeel van een erkende beveiligingsonderneming volgt regelmatige bijscholing op technisch vlak.

6. Inzicht in de oorzaak van technische problemen.

 • Beter referentiekader om de oorzaak van een technisch probleem vast te stellen, indien er zich tussen twee onderhoudsbeurten een technisch probleem voordoet.
 • Bij de overname van het alarmsysteem door een nieuwe gebruiker levert de historiek van de onderhoudsverslagen en geregistreerde interventies een nuttige achtergrond voor een goede opvolging van het beveiligingssysteem.

7. Mogelijkheid tot kostenbesparing.

 • Een herstelling of aanpassing in combinatie met een onderhoud is goedkoper dan beide diensten afzonderlijk.

8. Geen onderhoudscontract.

 • Geen onmiddellijke tussenkomst bij eventuele storingen van het alarmsysteem, interventies worden enkel uitgevoerd tijdens kantooruren aan de gangbare interventietarieven.
 • Geen tussenkomst van de diefstal verzekering.
  Een diefstalverzekeraar die de aanwezigheid van een beveiligingssysteem oplegt, weigert de gestolen goederen te vergoeden als de verzekerde geen jaarlijks onderhoudscontract kan voorleggen, afgesloten met een erkende beveiligingsonderneming. (Conformiteit met het INCERT kwaliteitslabel).
 • Geen aansluiting op de alarmcentrale.
  Bij aansluiting van het alarmsysteem aan een alarmcentrale (meldkamer) verkiest deze dat er voor dit systeem een jaarlijks onderhoudscontract is afgesloten.

9. Kostprijs van service- en onderhoudscontract.

 • De totale kostprijs van een service- of onderhoudscontract wordt bepaald door de grootte van de installatie en omvat de eigenlijke nazichtbeurt, verplaatsingen, 24 op 24 u bereikbaarheid voor klanten met service- of onderhoudscontract, zo snel mogelijk oplossingen van eventuele storingen.

10. Geen zware administratieve geldboetes.

 • Wettelijke verplichting: “De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat zijn alarmsysteem jaarlijks wordt onderhouden.” Men heeft de zekerheid dat men als gebruiker voldoet aan de verplichting van artikel 8 van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales. Sancties bij inbreuk: een administratieve geldboete van 100 euro tot 25.000 euro
 • Wettelijk verbod om een beveiligingssysteem te laten onderhouden door een persoon of onderneming die niet erkend is als beveiligingsonderneming
  Men loopt niet het risico op overtreding van artikel 15,§3 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Sanctionering van de gebruiker of eigenaar: administratieve geldboete tussen 7.500 euro en 15.000 euro (verdubbeling bij herhaling)
 1. CAPTCHA